Sverige og Finland inn i NATO kan gi Finnmark nye muligheter

Putin kan greie det Hitler ikke greidde under krigen. Den gang stakk tyskerne ut traseen for bygging av jernbane til Finnmark via Finland. Freden kom før jernbanen ble realisert.

Med Finland og Sverige under samme forsvarsparaply som Norge og med Norge som eneste land av disse tre med tilgang til isfri havn om vinteren nord for Polarsirkelen, vil det ikke vare lenge før NATO fullfører det Hitler startet på, ferdigstillelse av jernbane både fra Finland og Sverige.

Nye og forsterket jernbane, veier, broer og tuneller vil bli bygd. I tillegg vil eksisterende flyplasser og skipshavner bli forbedret både med hensyn til operativitet og kapasitet.

Kampen om bygging av Nord-Norgebanen kan de som bor mellom Fauske og Tromsø fortsette å jobbe med. Jernbanen lengst nord kommer garantert først til Nord Troms og Finnmark via Nord Finland og Nord Sverige.

Disen-doktrinen vil for alltid være død og begravet.

Disen-doktrinen er oppkalt etter en tidligere norsk forsvarssjef. Doktrinen gikk ut på at ved russisk angrep på Finnmark skulle forsvaret trekkes hurtigst mulig vestover og ut av fylket.

Synd på de «stakkars» finnmarkingene, men pytt-pytt de kan det der med å klare seg. Alta bataljonen var som de første med på å vinne over tyskerne under krigen, og de klarte seg jo fint under evakueringen senhøstes 1944, så de greier seg.

Må bare erkjenne at jeg som finnmarking blir i «særdeles slett lune» når jeg ser den tidligere «forsvarssjef» dukke opp på TV som ekspert på krigføringen i Ukraina.

Bare for å nevne det, Finnmark alene er et nesten like stort område som ukrainerne nå forsøker å ta tilbake fra russisk okkupasjon.

God infrastruktur og gode transportveier er en forutsetning for styrket næringsutvikling og stabil bosetning i nord.

For å sikre transportmulighetene og kapasitetene til å handtere forflytning av store mengder tungt forsvarsmateriell og militært personell til NATO´s nord-flanke enten for å øve eller for stagge en aggressiv Putin, vil som nevnt kreve ny og forsterket infrastruktur.

Dette vil det sivile næringsliv og befolkning klart kunne dra fordel av. Etablering av et sterkt og variert næringsliv vil bety flere arbeidsplasser. Flere arbeidsplasser betyr en øket befolkning. Dess flere mennesker boende i nord, dess viktigere blir området å forsvare.

Finland og Sveriges inntreden i NATO kan derfor indirekte være det som kan skape en ny giv innenfor næringsaktiviteten. Dette vil sikre en økt bosetning lengst mot nord og dermed snu dagens negative befolkningsutvikling.