Skittent spill

Gjesteinnlegg av Rolf-Bjørnar Tøllefsen, Husøy I Senja

 Nå er det nok svartmaling av hvor galt det er i bygdene av SP sin leder. Jeg er for glad i Bygde-Norge til å se på at Vedum får ture fram på denne måten. Jeg synes Vedum driver et skittent spill og tegner et bilde av Bygde-Norge som ikke er riktig.

I kampen for å kapre stemmer ved valget til høsten, virker det nærmest som Vedum synes det er greit å ta knekken på selvtilliten til folk på bygdene. Fortelle de som bor der at utviklingen går i full fart mot stupet under dagens regjering.

Redningsskøyta på tur ut

Han dyrker pessimismen, men har liten grunn til det. Det går mye bedre nå enn når han selv satt i regjering for kort tid siden.

Det er mange av oss som har et annet syn på Bygde-Norge, og et helt annet syn på distriktspolitikken. Mens Vedum synes synd på bygdene, er det mange som har tro på bygdene. Mens Vedum svartmaler, leter vi andre etter muligheter. Når Vedum ser skyer, ser noen av oss andre sol.

Vi i Bygde-Norge lar oss ikke knekke av Vedum sine dommedagsprofetier. Det Bygde-Norge trenger er en politikk som utløser muligheter og skaperkraft. Bygdene trenger politikere som heier på dem, ikke politikere som sutrer.

Det passer kanskje ikke inn i Vedums virkelighetsbilde at etter fire år med dagens regjering kan vi nå se at det meste går i mer positiv retning i Distrikts-Norge enn da Vedum og Sp satt i regjering:

Porsangerfjorden

Vi leser at kommune økonomien har ikke hatt sterkere vekst siden 90-tallet. Det blir lagt ned færre gardsbruk enn da Vedum var landbruksminister. Vi ser det blir tilsett flere politifolk over hele landet. Oppslag om at bøndene har hatt en langt sterkere inntektvekst enn da Vedum var landbruksminister, det blir investert mer og flere unge søker seg til landbruksutdannelse og til den blå linje som er starten på et yrke innen sjøfart eller havbruk. Yrker som kommer distriktene til gode. Arbeidsløsheten på bygdene er mange steder rekordlav. Og den vil forsvinne helt mange steder, med den sterkt voksende havbruksnæringen og ennå mere den voksende turismen i årene som kommer. Jeg ser dessverre ikke de samme mørke skyene som Vedum ser.

Lerøy i Skjervøy en viktig næringsaktør i et lite kystsamfunn

Det er også et poeng at distriktsbedriftene får sitte tilbake med en større del av overskuddet, fremfor å bli sendt til statskassen i Oslo. Jeg ser at det nå brukes over 20 mrd mer på veier og samferdsel i året, enn da Sp hadde samferdselsministeren og det varsles mer. Også ute i kommunene har man fått større råderett over lokal utvikling.  Typiske distriktsnæringer som reiseliv, skogbruk, havbruk, mineralnæring, kraftutbygging, og olje og gass har fått større armslag og muligheter. Samtidig ser jeg det flyttes ut flere ganger så mange statlige arbeidsplasser fra Oslo, enn da Vedum satt i regjering. Det er jo dette som er sannheten, kjære Vedum.

Fiskeværet Kamøyvær

Og for å få ennå mere fart på distriktene og som er virkningsfullt, er gode veier og kommunikasjoner. Prosjekt som korter ned reisetid. Jeg leser at den neste nasjonale transportplanen skal bruke ufattelige 1.000 milliarder på å bygge landet og at det er dagens regjering og borgerlige partier som endelig ruster opp veier, og bygger nye. Vi er flere enn meg som vet hvorfor vedlikeholdsetterslepet har vokst seg så stort. Det skyldes ikke fordi rødgrønne politikere har lyttet til oss i distriktene når vi ropte etter at HELE landet skulle bygges. Nå tas det i alle fall grep og bedrer seg. Og Vedum, vi må gjøre det mer lønnsomt å skape nye arbeidsplasser. Når dagens regjering har kuttet skattene på norske arbeidsplasser, fjernet arveavgiften, senket selskapsskatten og inntektsskatten – da styrker vi først og fremst de små og mellomstore bedriftene i distriktene.  Nå varsles minimum 15 milliarder i skatteøkninger. Det er ikke god medisin for å skape trygge arbeidsplasser langs kysten.

Fra havna i Honningsvåg

Å holde orden i norsk økonomi, stabilt rentenivå og stødig styring, er viktigere hvor næringsgrunnlaget er av og til litt tynnere. Bygdene trenger en god økonomisk politikk enda mer enn byene.  Og en billig og sterk del av distriktspolitikken er helt gratis. Det handler bare om å si JA istedenfor NEI.

Å gi et klapp på skuldra til gründere og entreprenører som har ideer og virkelyst. Å skape arbeidsplasser på bygdene handler i stor grad om å ta i bruk de naturgitte ressursene en har rundt seg.

Økende cruiseturisme – fra Honningsvåg

En kan av og til undre seg hva det er slags politikere som i dag skapes. Jeg skremmes av å se at både SV,SP og AP går til valg på å ikke se fremover, men tvert i mot alt som skal reverseres visst bare de får makt. Det skal reverseres i kommunesammenslåing, høyere utdanning, politi, i fiskeripolitikk osv.

I fiskeri, der jeg er, ser vi nå at mange skynder seg å utføre mere struktur nå i full fart, fordi det annonseres at dette skal reverseres visst det blir regjeringsskifte. De som rekker dette, får da en betydelig fordel i årene som kommer kontra de som ikke rekker dette.

Vi får altså et A- og B-lag slik som sist da AP og SP var med makta, og som vi nå endelig hadde startet å få utjevnet slik at det er likt for alle.

Fiskeri og turisme side ved side

Det skapes mere frykt og usikkerhet for oss som skal skape arbeidsplasser, og forme fremtiden her i distriktene (og byene) med alt som ropes skal reverseres visst bare de får makta. Er det slik den fremtidige politikeren blir, at det ikke skal tenkes fremover, men bakover?

At alt som er gjort og vedtatt, skal ikke formes videre, men tvert imot føres tilbake der det var? Hvordan skal Norge da utvikles med slike politikere?

Da trengs det politikere som sier JA, ikke NEI. Som er positive når det kommer framlegg om utbygginger, vekst og utvikling, og som gir oss som bor her og de som kommer etter ei framtid med flere muligheter. Ikke færre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *