Oversikt over de som har kjempet for Banak

9. mai 2017 kl. 16:44

I kampen for å få til en større sivil aktivitet på Banak, har veldig mange, jobbet veldig lenge og fått tilrettelagt veldig mye for å nå målet.

Det har vært jobbet fra Porsanger kommune, fra Avinor (tidligere Luftfartsverket) lokalt, regionalt og sentralt, fra Finnmark fylkeskommune, Sametinget samt fra reiselivsnæringen og i det siste også fra sjømatnæringen både regionalt og sentralt. Også fra politisk hold både kommunalt, regionalt og sentralt samt fra ulike regjeringer har det vært jobbet. Innsatsen har både vært av politisk, økonomisk og arbeidskraftsmessig art.

Det er farlig å nevne navn, risikoen for at noen blir uteglemt er stor. Jeg tar likevel sjansen og håper at de som føler seg uteglemt, tilgir meg. Noen er kjent fra tidligere, mens mange er aldri nevnt. Selv synes jeg det er viktig at så mange som mulig blir trukket frem i lyset og gjort krus på.

Jeg har derfor utarbeid en oversikt i tabellform over hvem, når og hva de enkelte har vært og hva de har gjort. Se linken under bildet.

Kampen om Banak – tabellarisk oversikt

  • 2 kommentarer
Tilbake

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *