Lakselv lufthavn Banak – Finnmarks største aktivum for næringsutvikling

Krabbetransport fra Banak

Den 8. februar 2017 ble det avholdt et møte mellom statssekretærene fra regjeringspartiet FRP i samferdsel- og fiskeridepartementet på den ene siden og representanter fra fylkespolitikere fra Finnmark FRP v/Bengt Rune Strifeldt  og Finnmark Høyre v/Jo Inge Hesjevik.  I tillegg deltok representanter fra sjømat- og cruisenæringen Trond Davidsen og Arthur Kordt samt koordinator Fred Persen og tidligere flygeleder og ordfører i Porsanger Bjørn Søderholm. De to sistnevnte har stått ansvarlig for utarbeidelse av presentasjonen med hjelp fra SINTEF Nord, sjømatnæringen og DB Schenker Air Pershibles.

Representanter fra Avinor deltok også på møtet.

Hensikten med møtet var å synliggjøre potensial for næringsutvikling som Lakselv lufthavn Banak besitter, samt presentere lufthavnens muligheter og utfordringer dersom nødvendige fly- og bakkeoperative forhold blir lagt til rette.

Enkelte deler av presentasjonen kan være vanskelig for lekfolk å forstå. Derfor er det utarbeid et vedlegg til presentasjonen som forklarer enkelte tema mer inngående.

I tiden etter dette møtet har noen rammebetingelser endret seg som berører særlig inntektsbudsjettet for Avinor i presentasjonen.

Bl.a. har Avinor innført økonomiske insitamenter for å hjelpe flyoperatørene i startfasen for flyfrakt fra norske flyplasser. Ordninger består i 100% rabatt fra landingsavgifter første året, 30% andre året og 20% det tredje året etter oppstart. Et generøst tilbud som vil hjelpe næringen i startfasen.

En annen forutsetning som ikke ligger i inntektsbudsjettet for Avinor, er oppstart av en ukentlig flyfraktrute mellom Lakselv lufthavn Banak og Oslo lufthavn Gardermoen med oppstart i mai 2017.

Disse nye rammebetingelser er ikke regnet med med i presentasjonen.

Link til presentasjonen: Presentasjon til møte i SD_080217

Link til vedlegg: Vedlegg til presentasjonen_SD_080217

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *