Motstanden mot regionsreformen kan sprenge Finnmark

Fylkeshuset i Vadsø

Store prosesser kan utvikle sin egen dynamikk som gjør at arbeidet endrer retning og nye mål må defineres. Konsekvensene kan bli et resultat ingen hadde tenkt på da prosessen startet. Det samme kan skje med et nei til videre samarbeid med Troms, selv om hensikten er å beholde dagens Finnmark. I ytterste konsekvens kan resultatet… Fortsett å lese Motstanden mot regionsreformen kan sprenge Finnmark

Gammel urett må ikke få styre fremtiden for Finnmark

Som utflyttet finnmarking har jeg registrert den kraftige ordbruken fra mine tidligere samfylkinger mot sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region. Kanskje må man se saken i et historisk perspektiv med utgangspunkt Finnmark for å forstå reaksjonene. Jeg har først lyst til å nevne fem saker med adresse Finnmark som jeg trur har hatt… Fortsett å lese Gammel urett må ikke få styre fremtiden for Finnmark

De nye Hanseatene

Lerøy i Skjervøy en viktig næringsaktør i et lite kystsamfunn

I gamle dager var det bergenserne og hanseatene som gjorde seg rike på fisken fra Nord-Norge. Nå kommer de nye – fra Gardermoen. I våre dager er det på nytt i ferd med å vokse frem nye «Hanseater», og igjen er det sjømaten fra nord de ønsker å ta hånd om. Denne gangen er det… Fortsett å lese De nye Hanseatene

Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark

Forsvaret foto fra Joint Viking 2017

Tilbakeblikk Regjeringens landmaktsutredning (LMU) med ny satsing på forsvarets tilstedeværelse i Finnmark, er kjempe positivt for vårt nordligste fylke og nordligste landsdel. Den gir de riktige signaler til befolkningen i fylket og de riktige signaler til vår nærmest nabo i øst. Den åpner for at forsvaret igjen kan benytte landets beste og størst treningsfelt til… Fortsett å lese Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark

Det handler om arbeidsplasser

I valgkampen spiller retorikken en viktig rolle for å vinne velgere. Ord og utrykk som benyttes for å skape gode assosiasjoner om egen politikk og samtidig sette motparten i et dårlig lys, blir ofte brukt. «Fire tapte år med Erna», «Fellesskapet  fremfor skattelettelser til dem som har mest fra før», «Tar fra de fattige og… Fortsett å lese Det handler om arbeidsplasser

AP retorikken – «De tar fra de fattige og gir til de rike»

Hvor mange ganger har vi ikke hørt denne påstanden fra AP i diskusjon med Høyre. Denne retorikken fra AP forleder mange velgere. Det finnes  et ordtak som sier at «gjentar du en usannhet ofte nok, blir den til slutt en sannhet». Det er flere enn AP som har prøvd seg på den strategien, noen som… Fortsett å lese AP retorikken – «De tar fra de fattige og gir til de rike»

Nåtidens æresdrap var sagatidens blodhevn – bare så mye værre.

Blodhevn var en straffemetode som gikk ut på å straffe en eller flere slektninger av en gjerningsmann for dennes forbrytelser. Konflikten kunne bilegges ved å pålegge erstatninger som alle kunne se var sviende. Blodhevn ble forbudt i Norge under kong Håkon Håkonsson sin regjeringstid som varte fra 1217-1263. Vår tids blodhevn kalles æresdrap. Æresdrap er… Fortsett å lese Nåtidens æresdrap var sagatidens blodhevn – bare så mye værre.

Farlig spill fra bondeorganisasjonene

Det begynner etter hvert å tegnes et bilde av et velregissert spill iscenesatt av bondeorganisasjonene i forbindelse med de årlige landbruksforhandlingene med Staten. De fremmer krav som ligger rundt 1 milliard høyere enn det Staten kan tilby. Dette vet de , men de gjør det allikevel som en del av forhandlingsstrategien. Med så stor forskjell mellom tilbud… Fortsett å lese Farlig spill fra bondeorganisasjonene

Lakselv lufthavn Banak – Finnmarks største aktivum for næringsutvikling

Krabbetransport fra Banak

Den 8. februar 2017 ble det avholdt et møte mellom statssekretærene fra regjeringspartiet FRP i samferdsel- og fiskeridepartementet på den ene siden og representanter fra fylkespolitikere fra Finnmark FRP v/Bengt Rune Strifeldt  og Finnmark Høyre v/Jo Inge Hesjevik.  I tillegg deltok representanter fra sjømat- og cruisenæringen Trond Davidsen og Arthur Kordt samt koordinator Fred Persen og tidligere… Fortsett å lese Lakselv lufthavn Banak – Finnmarks største aktivum for næringsutvikling