Nominasjon til stortingsvalget 2021 for Finnmark Høyre

Kampen for å bli nominert som toppkandidat for sitt parti til stortingsvalget 2021 er nå i full gang, således også i Troms og Finnmark. Som høyremedlem i Finnmark over mange 10-år ønsker jeg å fremsnakke en ung høyremann som har markert seg veldig sterkt i det politiske miljø i vårt nordligste fylke. Han har stått… Fortsett å lese Nominasjon til stortingsvalget 2021 for Finnmark Høyre

Befolkningens liv og helse satt i spill av Datatilsynet

Noen ganger må en grunnlovsfestet rettighet vike for å kunne ivare ta en annen og viktigere rettighet . Datatilsynet er et offentlig organ opprettet for å ivareta innbyggernes krav til personvern. Men å kreve at loven om personvern skal prioriteres foran hensynet til befolkningens «Liv og Helse», kan umulig ha vært i henhold til lovgivers hensikt… Fortsett å lese Befolkningens liv og helse satt i spill av Datatilsynet

Våre helter av i dag

¯velse Barents Rescue begynte for alvor mandag. Rednings¿velsen i Porsangerfjorden ved HonningsvŒg er historiens st¿rste sivile rednings¿velser, og har mange tusen involverte. Tirsdag begynte et cruiseskip Œ brenne, og kolliderte med en stor oljetanker. Evakueringsarbeidet ble blant annet gjort med flere helikoptre, fra bŒde Norge, Sverige og Russland, samtidig som flere Kystvakt-fart¿y organiserte det hele. De skadde ble tatt inn til det lille fiskev¾ret RepvŒg, pŒ den forblŒste kysten ytterst i Porsangerfjorden. Kronprins Haakon og justisminister Odd Einar D¿rum var ogsŒ pŒ bes¿k i ¿velsesomrŒdet i gŒr. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET Sea King

Som barn oppvokst i et lite fiskevær ute på finnmarkskysten, hadde vi et fritt og spennende liv med mange artige leker. En av disse var å leke redningsskøyta i dårlig vær. Redningsskøyta gikk ut på havet når alle andre båter søkte inn til ei trygg havn. De var våre helter. I dag, når jeg er… Fortsett å lese Våre helter av i dag

Trump sitt svik mot kurderne kan skape fristelser for Putin i nord?

Den russiske vinterbjørnen

For et lite land er det greit å ha en stor og sterk kompis. Ingen tør yppe seg med en slik venn i ryggen. Værre blir det dersom kompisen svikter. Når et territorielt tomrom oppstår, vil det alltid bli overtatt av andre. Nettopp det ble bekreftet da president Trump svek sine nære allierte, kurderne. Kurderne… Fortsett å lese Trump sitt svik mot kurderne kan skape fristelser for Putin i nord?

Livet i Porsangerfjorden – gi forskerne en sjanse

Smørfjord fiskerihavn 2007 Foto: Bjørn Søderholm

For 50 – 60 år siden kunne antallet fiskebåter i Porsangerfjorden være så mange at lyskasterne og lanterne om kvelden gav inntrykk av en by ute på fjorden. Den gangen var fjorden full av fisk. Her svømte storseien på 12-15 kg. Her var reker, rødspette, steinbit og en egen lokal torskestamme. Størrelsen og utseende gjorde… Fortsett å lese Livet i Porsangerfjorden – gi forskerne en sjanse

Motstanden mot regionsreformen kan sprenge Finnmark

Fylkeshuset i Vadsø

Store prosesser kan utvikle sin egen dynamikk som gjør at arbeidet endrer retning og nye mål må defineres. Konsekvensene kan bli et resultat ingen hadde tenkt på da prosessen startet. Det samme kan skje med et nei til videre samarbeid med Troms, selv om hensikten er å beholde dagens Finnmark. I ytterste konsekvens kan resultatet… Fortsett å lese Motstanden mot regionsreformen kan sprenge Finnmark

Gammel urett må ikke få styre fremtiden for Finnmark

Som utflyttet finnmarking har jeg registrert den kraftige ordbruken fra mine tidligere samfylkinger mot sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region. Kanskje må man se saken i et historisk perspektiv med utgangspunkt Finnmark for å forstå reaksjonene. Jeg har først lyst til å nevne fem saker med adresse Finnmark som jeg trur har hatt… Fortsett å lese Gammel urett må ikke få styre fremtiden for Finnmark

De nye Hanseatene

Lerøy i Skjervøy en viktig næringsaktør i et lite kystsamfunn

I gamle dager var det bergenserne og hanseatene som gjorde seg rike på fisken fra Nord-Norge. Nå kommer de nye – fra Gardermoen. I våre dager er det på nytt i ferd med å vokse frem nye «Hanseater», og igjen er det sjømaten fra nord de ønsker å ta hånd om. Denne gangen er det… Fortsett å lese De nye Hanseatene

Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark

Forsvaret foto fra Joint Viking 2017

Tilbakeblikk Regjeringens landmaktsutredning (LMU) med ny satsing på forsvarets tilstedeværelse i Finnmark, er kjempe positivt for vårt nordligste fylke og nordligste landsdel. Den gir de riktige signaler til befolkningen i fylket og de riktige signaler til vår nærmest nabo i øst. Den åpner for at forsvaret igjen kan benytte landets beste og størst treningsfelt til… Fortsett å lese Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark