Seneste innlegg

En mulighetsanalyse for Nord Norge

  Oljekrisen i 2014 resulterte i at mange arbeidsplasser gikk tapt. De fleste oljerelaterte arbeidsplasser er etablert på Vestlandet. Årsaken er at Nordsjøen med...

Les mer

Motstanden mot regionsreformen kan sprenge Finnmark

Store prosesser kan utvikle sin egen dynamikk som gjør at arbeidet endrer retning og nye mål må defineres. Konsekvensene kan bli et resultat ingen...

Les mer

Gammel urett må ikke få styre fremtiden for Finnmark

Som utflyttet finnmarking har jeg registrert den kraftige ordbruken fra mine tidligere samfylkinger mot sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region. Kanskje må...

Les mer

De nye Hanseatene

I gamle dager var det bergenserne og hanseatene som gjorde seg rike på fisken fra Nord-Norge. Nå kommer de nye – fra Gardermoen. I...

Les mer

Økt forsvarsaktivitet i Finnmark synliggjør manglende sivil infrastruktur på Banak

Forsvaret legger opp til økt aktivitet i Finnmark. På Garnisonen i Porsanger (GP) skal det investeres for rundt 1 milliard i ny infrastruktur for...

Les mer

Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark

Tilbakeblikk Regjeringens landmaktsutredning (LMU) med ny satsing på forsvarets tilstedeværelse i Finnmark, er kjempe positivt for vårt nordligste fylke og nordligste landsdel. Den gir...

Les mer

Svartmaling og krokkodilletårer

  I svar på mitt innlegg om Støres påstand om «Fire tapte år med Erna», ramser gruppelederen i Skedsmo AP, Jørgen Vik, en tallrekke...

Les mer

Det handler om arbeidsplasser

I valgkampen spiller retorikken en viktig rolle for å vinne velgere. Ord og utrykk som benyttes for å skape gode assosiasjoner om egen politikk...

Les mer

AP retorikken – «De tar fra de fattige og gir til de rike»

Hvor mange ganger har vi ikke hørt denne påstanden fra AP i diskusjon med Høyre. Denne retorikken fra AP forleder mange velgere. Det finnes ...

Les mer

Nåtidens æresdrap var sagatidens blodhevn – bare så mye værre.

Blodhevn var en straffemetode som gikk ut på å straffe en eller flere slektninger av en gjerningsmann for dennes forbrytelser. Konflikten kunne bilegges ved...

Les mer