Kampen mot de høyre- og venstre ekstreme

Vi har alle som enkeltmennesker et stor ansvar for å verne om vårt åpne og inkluderende samfunn mot ekstremisme.

Kampen mot ekstremisme starter hjemme ved middagsbordet. Ansvaret ligger da hos oss som foreldre. Senere har skolen et stort ansvar. Mobbing, med alenegang som resultat, kan for noen være innfallsporten til nye «venner» på nettet. Venner som fremmer lettvinte løsninger på dine problemer. Derfor påhviler det skolen et stort ansvar å se alvoret i problemet og ta tak i mobbeproblemet og ikke bare vifte det bort som uskyldig erting. Så lenge mobbing skjer på skolen gjør ikke skolen jobben sin.

Som voksen er det vårt ansvar å oppføre oss ordentlig overfor andre mennesker med ulik kulturell og politisk bakgrunn, tankesett, tro eller hudfarge.

Ekstremisme starter ofte opp med «de og oss». En oppførsel fra noen av oss som får andre til å føle seg mislykket, uønsket og holdt utenfor det store fellesskap, kan være med på å skape ekstremister.

Vi har derfor alle som voksne enkeltmennesker et stort ansvar gjennom vår væremåte å verne om det åpne og inkluderende samfunn og bekjempe fremvekst av ekstremisme.

I 2019 satte regjeringen i gang arbeid for å videreutvikle sin tidligere vedtatte «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme».

Et signal til befolkningen fra øverste politiske hold om viktigheten av å ta problemet på største alvor.

Det snakkes ofte om høyre- og venstre ekstremisme. Høyre har like mye til felles med dagens høyre ekstremisme som Arbeiderpartiet hadde til felles med venstre ekstremismen fra Røde Arme Fraksjonen på 1980-tallet, nemlig absolutt ingen fellesskap over hode.

Jeg har vært medlem av partiet Høyre siden begynnelsen av 1990-tallet, men jeg har aldri følt noen som helst tilhørighet til det høyreekstreme tankegodset.

Derfor reagerte også jeg da Jonas Gahr Støre på en ureal og infam måte forsøket å linke meg tett opp til de høyreekstreme. Det gjorde han da han på samme innpust koblet Høyre og de høyreekstreme sammen ved å si at Høyre hadde et spesielt ansvar til å motarbeide høyreekstremisme.

Dette ansvaret påhviler oss alle i likt monn, uansett hvilke parti man tilhører i den norske partifloraen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *