Info om boka «Kamøyvær 1895 – 1945» for nye kjøpere

Kamøyvær før krigen

I slutten av november eller begynnelsen av desember 2019 vil 2. utgave av boka om Kamøyvær være klar for salg.

Første opplag på 200 bøker ble solgt i løpet av 3 måneder med positiv mottakelse. Etter sommeren har jeg fått over 40 forespørsler om kjøp av boka. Jeg har derfor bestemt meg for trykking av 100 nye eksemplarer. Trykkingen forventes å være ferdig i månedsskiftet nov/des d.å..

Boka er på 356 A4 sider, veier litt over 2 kilo, inneholder 16 kapitler og 3 vedlegg.

Lillevågen med Kamøya i bakgrunnen fra 1928

For å nevne noen av de 16 kapitlene har vi «Folketallsutvikling og bosetning», «Fangst og fiske», «Fiskebruk – foredling – pomorhandel», «Næring – næringskombinasjoner – selvberging», «Religion – kultur og skole», «Oppvekstforhold for barn og ungdom», «Helse og Sosial», «Tyskerne – Finnmark og Kamøyvær» og «Tvangsevakueringen» og 7 andre kapitler. I tillegg er det satt inn 3 vedlegg med bl.a. beskrivelse av snøraset i Rishamn i 1941.

Det kapitlet med flest tilbakemeldinger til er det siste kapitelet. Det omhandler «Familier og enslige 1895 – 1945». I kapitlet omtales 117 familier med barn født før 1946. I tillegg er omtalt 18 enslige.

I familieoversikten til første opplag fantes totalt 112 bilder og 5 enslige. I ettertid har jeg jobbet intenst for å skaffe flere bilder til en eventuelt ny trykking. Dette har jeg langt på vei lyktes med.

Kapitel 16 – 2. utgave – inneholder denne gang totalt 165 bilder, mange nye familiebilder. Antall bilder av enslige er uforandret, 5.

I tillegg er det rettet opp noen mangler og feil i tekst og billedbruk.

Familiebilde fra Hauen på 1930-tallet

For å hjelpe eventuelle nye kjøpere til å finne sin familie i kapitel 16, legger jeg ved listen over alle aktuelle familier. Jeg legger i tillegg ved uttalelser fra kjente historikere og journalister fra Finnmark m.fl. om hva de mener om boka.

Dette er en julegave som vil vare i mange år, kanskje over mange generasjoner.

Boka koster kr. 400 pluss porto.

Bestilling gjøres ved å ringe eller sende SMS til undertegnede på telefonnr. 92027696 eller sende e-post til bksoeder@online.no

Familieoversikt 1895 – 1945

Uttalelser om boka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *