Gi så det svir på oljepungen – det har vi råd til.

Regjeringen sammen med helsemyndighetene har gjort en formidabel jobb i behandlingen av covid-19 pandemien. Alle politiske partier på Stortinget samt befolkning har spilt på lag og gjort at vi er en av de beste i verden i bekjempelsen av viruset. Antall smittede og døde ligger veldig lavt i forhold til andre land.

Oljefondet hadde ved utgangen av 2019 en markedsverdi på vel 10.000 mrd kr. Regjeringen har i år brukt ca. 405 mrd av fondet. Til neste år er det budsjettert med nye 343 mrd. Til tross for denne pengebruken er fondets markedsverdi i disse dager i ferd med å runde 11.000 mrd kr.

Nyheten om at det er utviklet effektive vaksiner har skapt stor optimisme og fått aksjene til å stige kraftig. Man kan bare tenke seg hvilken ytterlig positiv effekt på fondets markedsverdi en avslutning av pandemien og en tilbakevending til normale forhold vil få.

Smitteoppblomstringen i høst har gjort det særdeles vanskelig for næringslivet å overleve. Det gjelder spesielt for luftfart, reiseliv, overnatting, kultur og servicebedrifter. Disse bedriftene sliter nå kollosalt. Folk mister arbeid og inntekt, noe som igjen skaper bekymringer og psykiske lidelser blant de berørte. Derfor må regjeringen være villig til å yte den støtten som er nødvendig for å unngå et ras av konkurser og tap av arbeidsplasser til våren. Om nødvendig må det gis så det svir enda mer på oljepungen.

Vi har så mye penger på oljefondet at det er vanskelig å forstå dimensjoner for oss vanlig dødelige. For eksempel vil en støtte til Norwegian på 3 mrd kr fra oljefondets 11.000 mrd tilsvare under 3 kr av en sum på 11.000 kr. Norwegian er en særdeles viktig samfunnsaktør og en arbeidsgiver for flere tusen norske ansatte, derfor kan ikke hjelp avslås med begrunnelse at utenlandske investorer også vil tjene på det. Da har man feil fokus.

Selv med betydelig redusert mengde kontanter fra oljeaktiviteten inn i oljefondet i år samt økt forbruk av oljepenger p.g.a. pandemien, har oljefondet økt også i inneværende år. Vi har langt igjen før vi begynner å tappe fondet. Det vil derfor være utilgivelig å svikte næringslivet så tett opp til gjennomføring av vaksineringen som vil føre livet tilbake til normalen for befolkning og næringsliv.

Inneværende år samt neste år er ikke tiden for sparing. Derimot er tiden inne til å yte tilstrekkelig støtte slik av næringsliv og befolkning kommer minst mulig skadelidende igjennom pandemien. I ekstraordinære tider må en kunne foreta ekstraordinær uttak av oljefondet. Jeg tror ikke de fremtidige generasjoner vil klandre oss for å grafse til oss av deres penger når de vet årsaken.

Vi kan ikke la være å hjelpe når vi har mulighet til det – og den muligheten har vi. Det gjøres ikke for å øke overfloden, men for å hjelpe landet over kneika skapt av covid-19 viruset.

Til slutt må nevnes mangelen på innsikt og forståelse som næringsministeren har vist overfor den akutte likviditetskrisen som næringslivet på slutten av året er kommet opp i. Når noen er i ferd med å drukne så sier du ikke til vedkommende at du kommer tilbake med hjelp om to måneder, du hiver ut livbøyen straks for å unngå drukning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *