Befolkningens liv og helse satt i spill av Datatilsynet

Noen ganger må en grunnlovsfestet rettighet vike for å kunne ivare ta en annen og viktigere rettighet .

Datatilsynet er et offentlig organ opprettet for å ivareta innbyggernes krav til personvern.

Men å kreve at loven om personvern skal prioriteres foran hensynet til befolkningens «Liv og Helse», kan umulig ha vært i henhold til lovgivers hensikt bak loven.

I en tid med maksimal smittespredning ute i verden sammen med en kontrollert og gradvis åpning av vårt samfunn, har Datatilsynet (DT) funnet det betimelig å markere sin myndighet og betydning for all verden. Ved å nekte helsemyndighetene å benytte det eneste våpen som til nå foreligger, et våpen som muliggjør tidlig varsel om mulig smittespredning, kan konsekvensene bli at færre smittede blir oppdaget på et tidligst mulig tidspunkt og derigjennom forhindre at unødvendige dødsfall skjer på grunn av verdifull tapt tid.

Selv om DT ser brudd på loven om personvern som helligbrøde, vil kampen om sikring av befolkningens Liv og Helse være viktigere. Det viktigst i en pandemisituasjon er kampen for å redde flest mulig liv.

I kampen for å forhindre ny spredning samt for å oppnå best mulig beredskap og kontroll, har Folkehelse Instituttet (FHI) fått utviklet en Smittestopp app. Selv om appen ikke hensyntar alle krav fra DT 100 prosent er det fullstendig uakseptabelt å kreve den nektet brukt.

Smittestopp Appen fungerer slik at når du er i nærheten av en annen person som også har installert den på sin mobiltelefonen, sender appene signaler til hverandre. Hvis den andre personen senere får korona, husker appen at din telefon har vært i nærheten. Da får du SMS om hva du skal gjøre så smitten ikke sprer seg videre, og råd slik du kan ta vare på din og din nærmeste omgangskrets sin helse. Dette er med på å redusere smitten og redde liv.

Det finnes tusenvis av nordmenn som kommer i livsfare ved å bli smittet av korona. Ifølge kreftregisteret var det i 2018 registrert 34.190 nye krefttilfeller i Norge, fra små barn til eldre mennesker. Kreftbehandlingen reduserer kroppens forsvar og gjør disse svært utsatt  ved koronasmitte. Det samme gjelder for mennesker med nyresykdom, rusmisbrukere, 130.000 pasienter med diabetes og rundt 150.000 kolspasienter i Norge. I tillegg alle eldre over 70 år som utgjør 12-15 % av befolkningen.

Føler DT noen ansvar ved å usette disse for øket dødsrisiko? Hvordan er det mulig at noen politikere på Stortinget kan støtte DT sin stengning? Er politisk spill og ønske om å «mose regjeringen» viktigere enn hensynet til befolkningens liv og helse? Ønsker svært gjerne svar fra AP og FrP?

Det synes som om DT ser på FHI som en skummel aktør med onde hensikter bak introduksjon av Smittestopp appen, og Espen Nakstad og Camilla Stoltenberg som onde og skumle personer som ønsker å grafse i våre hemmelige liv.

Nylig viste Dagsrevyen hvor lett man kan kjøpe seg informasjon over bevegelsene til Forsvarets ansatte via oppsamlede signaler fra mobiltelefon. At det i tillegg finnes tusenvis av ulike apper som gir Google og Apple stedsangivelse til mobiltelefoner verden over, og hvor oppsamlede informasjon om enkelte mennesker kan selges til alle som vil kjøpe disse informasjonene, synes ikke å være like interessent for DT.

DT driver et farlig spill med innbyggernes liv og helse og mangler etter min mening fullstendig evne til å skille det viktige foran det litt mindre viktige. Samtidig settes bruken av appen i miskreditt i befolkningen, noe som er svært uheldig.

Håper inderlig at bevisst dumhet i ettertid kan straffes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *