Norge Finnmark og Putin

Bakteppe Den geopolitiske situasjonen som har oppstått etter at Russland angrep Ukraina, har skapt engstelse og uro i mange land i Europa. Spesielt sterkt føles uroen i de land og områder med felles grense med Russland. For Norge gjelder det Finnmark. Som medlem av Nato har vi følt den nasjonale sikkerhet godt ivaretatt. Men etter… Fortsett å lese Norge Finnmark og Putin

Kortreist strøm i Finnmark – øker leveringssikkerheten og sparer naturen

Vindkraft er den mest arealkrevende, mest naturødeleggende, minste fremtidsrettede og mest ustabile måten å sikre klimanøytral energi på. Vindmølleparker Kildeinfo: Fotografiene er hentet fra NRK programmet «Oppsynsmannen» og er tillatt av rettighetshaver til benyttelse ifbm leserinnlegg og i egen blogg – www.bjornsoderholm.no.   NVE har offentligjort et kart som gir en oversikt over aktuelle vindparkprosjekter… Fortsett å lese Kortreist strøm i Finnmark – øker leveringssikkerheten og sparer naturen

Fra offer til bøddel

Dersom du som voksen gjør en alvorlig forbrytelse, er det da rett at det er dine barn som må ta straffen? Selvfølgelig ikke. Men det er nettopp det som nå skjer med Gazas barn. De blir straffet for forbrytelsene Hamas gjennomførte mot den jødiske befolkningen den 7. oktober d.å.. Under 2. verdenskrig døde over 6… Fortsett å lese Fra offer til bøddel

Publisert
Kategorisert som Diverse

Elektrifisering av Melkøya – tenk om……

Bilde over viser en Hitachi SMR – Små Modular Reaktor Det er kun de færreste utenom Finnmark som helt forstår det nære forhold og avhengighet som finnes mellom menneskene som bor i Finnmark og finnmarksnaturen. Naturen har formet oss, den gir oss mat på bordet, trivsel og sjelefred. Men den er også veldig sårbar overfor… Fortsett å lese Elektrifisering av Melkøya – tenk om……

Sverige og Finland inn i NATO kan gi Finnmark nye muligheter

Putin kan greie det Hitler ikke greidde under krigen. Den gang stakk tyskerne ut traseen for bygging av jernbane til Finnmark via Finland. Freden kom før jernbanen ble realisert. Med Finland og Sverige under samme forsvarsparaply som Norge og med Norge som eneste land av disse tre med tilgang til isfri havn om vinteren nord… Fortsett å lese Sverige og Finland inn i NATO kan gi Finnmark nye muligheter

Energivalg for Finnmark

Det finnes bedre og mindre konfliktskapende energiløsninger for Finnmark enn vindkraft Finnmark er unik på mange måter. Vi har felles grenser med en aggressiv nabo i øst. Den beste måten å hevde vår suverenitet på er gjennom et tilstedeværende stabilt og aktivt næringsliv sammen med en tilstrekkelig stor og stabil befolkning. Utfordringen for Finnmark er… Fortsett å lese Energivalg for Finnmark

Vi kan ikke svikte de fattige

Fattigdommen i Finnmark på 1930-tallet var stor

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. Sitatet er hentet fra diktet «Du må ikke sove» av  Arnulf Øverland – 1937. Diktet ble skrevet i en tid som har mye til felles med dagens situasjon. Europa var også den gang innblandet i krigshandlinger, Italia drev sin erobringskrig i… Fortsett å lese Vi kan ikke svikte de fattige

Publisert
Kategorisert som Diverse

Kampen om FEFO – igjen

Mens nåværende ordfører i Porsanger jobber for å få lagt ned 20-30 arbeidsplasser i kommunen, har jeg lyst til å berette litt om det arbeidet som for 15 år siden ble gjort for å få disse samme arbeidsplassene etablert i kommunen. Nemlig kampen om å få hovedadministrasjonen til FEFO lokalisert til Lakselv. Den 1. juli 2006… Fortsett å lese Kampen om FEFO – igjen

Finnmark – Bolyst og trivsel hører sammen

Honningsvåg havn

  Trivsel skapes av og blant mennesker. I ledige stunder elsker finnmarkingene å samles og flire i lag.  Av og til kan det gå på livet løs. Under et Oluf forestilling i Honningsvåg var det en tilskuer som ikke greidde å stoppe og le. Til slutt måtte vedkommende bæres ut ellers hadde innbyggertallet blitt redusert… Fortsett å lese Finnmark – Bolyst og trivsel hører sammen

Nå er det vanlige folks tur til å bli lurt

blinkefrekvensen har økt betydelig

  Regjeringen er nok født under en lykkestjerne. Som hjelp i budsjettforhandlingene med SV, dukket det plutselig opp 2,3 milliarder i ekstra utbytte fra Statskraft. Norge er storeksportør av energi til det europeiske marked. Men etter at Putin stengte gasskranene fra Russland, skriker Europa enda høyere etter mer strøm fra Norge. Pris bestemmes ut fra… Fortsett å lese Nå er det vanlige folks tur til å bli lurt