Statsminister Erna Solberg

Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital handler om

  • å gi lokale bedrifter tilgang på kapital – lokale bedrifter i Norge er stort sett avhengige av lokal kapital
  • å fremme gründerbedrifter – formuesskatten rammer bedrifter i oppstartfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger eller ikke
  • å likebehandle norske private eiere med utenlandske

Hovedhensikten bak Høyres ønske om å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, er å hjelpe eksisterende bedrifter i den omstilling som er nødvendig både ved det grønne skiftet og oljens reduserte betydning som finansieringskilde for vår velferd. Høyre ønsker å legge forholdene til rette for at nye gründerbedrifter lykkes med å komme igang. Vi er nødt til å omstille eksisterende samt skape nye lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser for å beholde og videreutvikle vår velferd. Høyre vil hjelpe næringslivet, mens AP med sin varslede skatteøkning på 15 milliarder gjør det motsatte. Det er et lønnsomt næringsliv som både gir arbeid til folk og inntekter til Staten. For meg er derfor LO sin motstand helt uforståelig, hvis det da ikke er for at de prioriterer AP fremfor sine medlemmer.

AP og LO

Størrelsen på formueskatten på arbeidende kapital er helt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller med tap. Det er verdisettingen av den arbeidende kapital som bestemmer størrelsen. Å måtte tappe på egenkapitalen for å kunne betale formueskatten vil svekke bedriftens soliditet som igjen gjøre det vanskelig å skaffe ny kapital. Derfor er det ekstra viktig å fjerne formueskatten, spesielt i disse tider. Bedriftene må ha rammebetingelser som gir mulighet til å møte kravet om omstilling og gjennomføre nyinvesteringer.

Ikke veldig enig

Høyre har økt støtteordningene betydelig for å fremme gründervirksomheten spesielt rettet mot våre unge i startfasen på sine yrkesaktive år. Men å starte opp en gründerbedrift er ikke like enkelt. De første årene består ofte av mye arbeid, investeringer og små inntekter. Nettopp i denne fasen er det derfor viktig at Staten ikke er med på legge stein til byrde som kan være med på at etableringen mislykkes. En slik stein er formueskatt på arbeidende kapital. Før de har startet inntjening på bedriften blir de krevd for formueskatt. Uten penger i bedriften kan de bli nødt til å ta opp private lån for å betale formueskatten. Det er så feil som det går an. Løsningen er bl.a. fjerning av formueskatten.

Formueskatten på arbeidende kapital er en skatt som gjelde kun for norskeide bedrifter. Så har du Carlsberg på ene siden av gata og Mack på den andre siden er det kun Mack som blir belastet med formueskatt på arbeidende kapital. Dette er statlig konkurransevridning til fordel for utenlandske eiere som har etablert virksomhet i Norge. Er det virkelig noen norske politikere som synes det er rett? Hvor er den rettferdigheten som AP slår seg på brystet og hevder de er forkjemper for?

Vi hører ofte om bedrifter som legger ned i Norge og flytter utenlands. De ansatte som blir berørt fortviler og roper på at Staten må gjøre noe. Formuesskatt på norsk privat eierskap er en vesentlig årsak til at mange norske bedrifter selges ut. Det er bl.a. denne utvikling regjeringen forsøker å  stanse i sitt arbeid med å få den fjernet.

AP bruker i sin argumentasjon å vise til økonomer som går inn for at formueskatten på arbeidende kapital må beholdes. Hvorfor ikke gå til de virkelige ekspertene på området, bedriftseierne?