Norge Finnmark og Putin

Bakteppe Den geopolitiske situasjonen som har oppstått etter at Russland angrep Ukraina, har skapt engstelse og uro i mange land i Europa. Spesielt sterkt føles uroen i de land og områder med felles grense med Russland. For Norge gjelder det Finnmark. Som medlem av Nato har vi følt den nasjonale sikkerhet godt ivaretatt. Men etter… Fortsett å lese Norge Finnmark og Putin