Kampen mot de høyre- og venstre ekstreme

Vi har alle som enkeltmennesker et stor ansvar for å verne om vårt åpne og inkluderende samfunn mot ekstremisme. Kampen mot ekstremisme starter hjemme ved middagsbordet. Ansvaret ligger da hos oss som foreldre. Senere har skolen et stort ansvar. Mobbing, med alenegang som resultat, kan for noen være innfallsporten til nye «venner» på nettet. Venner… Fortsett å lese Kampen mot de høyre- og venstre ekstreme