Befolkningens liv og helse satt i spill av Datatilsynet

Noen ganger må en grunnlovsfestet rettighet vike for å kunne ivare ta en annen og viktigere rettighet . Datatilsynet er et offentlig organ opprettet for å ivareta innbyggernes krav til personvern. Men å kreve at loven om personvern skal prioriteres foran hensynet til befolkningens «Liv og Helse», kan umulig ha vært i henhold til lovgivers hensikt… Fortsett å lese Befolkningens liv og helse satt i spill av Datatilsynet