Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark

Forsvaret foto fra Joint Viking 2017

Tilbakeblikk Regjeringens landmaktsutredning (LMU) med ny satsing på forsvarets tilstedeværelse i Finnmark, er kjempe positivt for vårt nordligste fylke og nordligste landsdel. Den gir de riktige signaler til befolkningen i fylket og de riktige signaler til vår nærmest nabo i øst. Den åpner for at forsvaret igjen kan benytte landets beste og størst treningsfelt til… Fortsett å lese Regjeringens landmaktsutredning må få full støtte fra Finnmark